Recykling gruzu

Recykling gruzu jest dzisiaj nie tylko ustawowo ustanowionym obowiązkiem firm, ale również doskonałym rodzajem inwestycji dla firm budowlanych. Badania donoszą, że rocznie w Polsce produkujemy 3 miliony gruzu budowlanego, który zalegając niszczyłby jedynie nasze środowisko naturalne i je zanieczyszczał. Recykling zaś pozwala odzyskać nawet 80%. Ze procesem recyklingu mamy do czynienia przede wszystkim w dużych miastach, w których wyburzanie starych i podniszczonych budynków oraz zastępowanie ich nowymi jest naturalnym procesem.

Z gruzu powstalego z wyburzonego budynku można uzyskać na przykład gruboziarnisty żwir, doskonale nadający się do wysypania nim parkingów.

Ustawa z lutego 2001 roku nakłada na wytwórcę gruzu konieczność utylizowania go w miejscu jego powstania.

Sam proces recyklingu składa się z kilku etapów:

  • podział na konkretne materiały – papę, drewno, folię, cegły, beton
  • segregacja samego gruzu na ten pochodzący z betonu, cegły, ceramiki oraz innych źródeł
  • kruszenie pogrupowanych materiałów,
  • odseparowanie w sposób magnetyczny elementów metalowych oraz podział na konkretne frakcje
  • wedle życzenia i zapotrzebowania.

Tak przygotowany produkt może posłużyć do ponownego użytku jako utwardzenie czy stabilizacja gruntu pod nowe budowle oraz jako podsypka dla powierzchni utwardzanych.

W taki oto sposób odpady zamieniają się w pożyteczny i możliwy do ponownego wykorzystania materiał, a środowisko naturalne zostaje zdecydowanie mniej obciążone przez