Wywóz gruzu z Warszawy

Dbałość o porządek szczególnie widoczny i potrzebny jest w dużych, milionowych miastach, w których powstają i wznoszą się wciąż nowe budowle – właśnie tak, jak w Warszawie. Każdego dnia z miasta wywożone są tony gruzu, które później zostają w sposób bezpieczny dla środowiska zutylizowane.

W wywozie gruzu również jest kilka ważnych zasad, których należy przestrzegać. Przede wszystkim wielką role odgrywają kontenery, występujące w różnych pojemnościach, które zwykle wahają się między pojemnością 4-6 metrów sześciennych w przypadku indywidualnie przeprowadzanych remontów aż do pojemności 15 metrów sześciennych przy wielkich inwestycjach budowlanych. Kontenery dzielą się na dwa rodzaje:

  • ładowane koparko-ładowarką od góry bądź też
  • posiadające z tyły drzwi, które umożliwiają wjazd do środka taczki.

Sam gruz również może się między sobą różnić, jeśli brać pod uwagę jedną z jego cech, czyli tak zwaną czystość. W pełni czysty gruz składa się z odpadów betonowych i z gruzu betonowego lub gruzu ceglanego. Gruz może mieć różne składniki, jeśli jednocześnie znajduje się w nich beton, cegły oraz elementy ceramiczne, jakie powstają najczęściej podczas całościowego wyburzania budynków.

W kontenerach na gruz nie mogą znaleźć się więc żadne inne materiały, takie jak styropian, folia czy drewno.

Na pełen koszt usługi utylizacji składają się między innymi koszt przywiezienia oraz zabrania kontenera, koszt paliwa oraz amortyzacji samochodu, pensja pracownika oraz sama utylizacja odpadów.